VT GROUP 5S: COMFORTABLE COMPONENTS – READY TO GROW UP

Giữ phòng họp chung gọn gàng, sạch sẽ

5S là một chương trình nâng cao năng suất rất phổ biến ở Nhật Bản và ngày nay đã trở nên phổ biến ở nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Bắt nguồn từ truyền thống của Nhật Bản, ở mọi nơi, trong mọi công việc, người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người thực hiện các công việc đó. Họ luôn tìm cách sao cho người nhân viên thực sự gắn bó với công việc của mình: đây là “công việc của tôi”, “chỗ làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”. Từ đó người lao động sẽ dễ dàng chấp nhận chăm sóc “chiếc máy của mình”, “chỗ làm việc của mình” và cố gắng để hoàn thành “công việc của mình” một cách tốt nhất.

Bằng cách cung cấp một khuôn khổ có hệ thống cho tổ chức và sự sạch sẽ, 5S giúp cải thiện hiệu quả làm việc và giảm bớt các nguồn lực lãng phí, tối thiểu suy giảm năng suất do công việc bị trì hoãn hoặc những khoảng thời gian ngừng hoạt động ngoài dự tính

Văn hóa 5S (sau này là 7S), cùng với kaizen bắt đầu hình thành tại VT Group từ năm 2011, được triển khai rộng rãi trên tất cả các phòng ban, từ trụ sở chính đến văn phòng tạm tại các dự án, xưởng máy móc/vật liệu. Nội dung 5S được phổ biến đến các bạn newbie từ buổi học “Hội nhập văn hóa” đầu tiên, tiếp đến là thực hành hàng giờ, hàng ngày, cho đến khi “quen tay, hay việc”. Trong quá trình không tránh khỏi những sai sót và phải trả giá bằng tiền mặt =)) (đút heo), tuy nhiên ai cũng phải thừa nhận rằng: 5S liên tục tạo thói quen gọn gàng ngăn nắp mọi nơi, mọi chỗ.

Một trong những lỗi 5S thường gặp phải

Heo đất khoái khoái =))

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Start typing and press Enter to search