Hội Thảo Kỹ Thuật Nội Bộ: Nâng Tầm Phát Triển

Hoạt động đào tạo được xem là một trong ba trụ cột chính trong xây dựng và phát triển của bất kỳ công ty nào: Dịch vụ khách hàng, Văn hóa doanh nghiệp và Đào tạo phát triển.

Không nằm ngoài những trụ cột ấy, tại VT Group từ lâu hoạt động đào tạo luôn được Ban điều hành quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển và từng bước trở thành một chế độ phúc lợi đặc biệt tại hệ thống. Trong nửa đầu năm 2022, bên cạnh 192 khóa đào tạo (164 khóa nội bộ, 28 khóa bên ngoài) với 2037 lượt nhân viên tham gia đào tạo thì VT Group đã có thêm sáng kiến nâng tầm kết nối trong hướng đến chất lượng hoạt động đào tạo với sự ra đời của Hội thảo kỹ thuật định kỳ hàng tháng (được bắt đầu từ tháng 4/2022).

Đây chính là tiền đề quan trọng nhất tạo nên sức mạnh và sự gắn kết không chỉ về chuyên môn, kỹ năng mà còn là đại sứ thương hiệu VTCO trong vị thế sân nhà giao lưu và kết nối với các thành viên đến từ Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn, Công ty tư vấn 625, Công ty Cổ phần giao thông Sài Gòn, các ACE đồng môn khác trong hoạt động chia sẻ, trau dồi chuyên môn với các chủ đề Hội thảo bổ ích: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thẩm tra; Nền đất yếu…

Chủ đề Hội thảo nội bộ được lựa chọn kỹ càng, bám sát thực tế công việc của ACE

Với những tín hiệu tích cực từ các kỳ hội thảo: với 33,3% ACE được khảo sát trả lời hội thảo có nội dung xuất sắc, 42,9% cho rằng nội dung của hội thảo là tốt; về mức độ bổ ích, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, 52,4% ACE được khảo sát cho rằng hội thảo kỹ thuật rất bổ ích, 47,6% ACE cho rằng hội thảo kỹ thuật bổ ích (biểu đồ đính kèm) tin rằng hội thảo kỹ thuật định kỳ hàng tháng nói riêng, hoạt động đào tạo nói chung, cùng với sự hoàn thiện của Lộ trình Công danh thì công tác đào tạo tại hệ thống VT Group sẽ từng bước đi vào thực chất, KẾT NỐI và ươm mầm cho sự phát triển của từng nhân viên trong sự lớn mạnh của hệ thống VT Group tuổi 14.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search