Lễ Khởi Công Khu Đô Thị Dân Cư Dịch Vụ Bất Phí – Nhân Hòa

Sáng ngày 01/11/2018, Chủ đầu tư – Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa – đã tiến hành lễ khởi công dự án Khu đô thị dân cư dịch vụ Bất Phí – Nhân Hòa tại Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Dự án có tổng quy mô diện tích đất xây dựng khoảng 115.768,40m2, dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo quỹ đất xây dựng phục vụ khai thác hợp lý quỹ đất của đô thị, cải thiện từng bước điều kiện sống của người dân, cải tạo chỉnh trang bộ mặt chung của xã Nhân Hòa. Đồng thời góp phần phục vụ cho công tác tái bố trí dân cư tại các khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

 

Ngoài ra, dự án đem lại lợi ích thiết thực cho khai thác giao thông khu vực xã Nhân Hòa nói riêng và góp phần nâng cao năng lực giao thông cho cả Tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Công Ty TNHH Đầu tư VTCO rất vinh dự được tham gia vào dự án có nhiều ý nghĩa đối với xã Nhân Hòa nói riêng và Tỉnh Bắc Ninh nói chung với vai trò là Đơn vị Tư vấn khảo sát, Lập quy hoạch và Thiết kế HTKT cho dự án.

VTCO có thể không là đối tác lớn nhất nhưng sẽ là người bạn tốt nhất luôn bên cạnh Chủ đàu tư. Với chúng tôi thành công của Chủ dự án chính là thành công của VTCO.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search