Mô Hình Thông Tin Công Trình (BIM) Là Gì?

Trên toàn thế giới, BIM (Mô hình hóa thông tin công trình) là một quy trình quan trọng và thậm chí là bắt buộc để đảm bảo việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng có tính cộng tác và hiệu quả cao.

BIM là gì?

BIM là từ viết tắt của Building Information Modeling hoặc Building Information Management. Đây là một quy trình có tính cộng tác cao cho phép các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, nhà phát triển bất động sản, nhà thầu, nhà sản xuất và các chuyên gia xây dựng khác lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng cấu trúc trong một mô hình 3D.

Nó cũng có thể mở rộng sang hoạt động quản lý bằng cách sử dụng dữ liệu mà chủ đầu tư dự án có quyền truy cập, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin thu được từ mô hình – ngay cả sau khi dự án đã hoàn thành.

Từ Bản thiết kế đến CAD đến BIM

Trước đây, bản thiết kế và bản vẽ được sử dụng để thể hiện thông tin về một kế hoạch xây dựng cụ thể. Cách tiếp cận 2D này khiến cho việc hình dung các kích thước và yêu cầu trở nên rất khó khăn. Tiếp đến là CAD (Computer Aided Design), giúp những người soạn thảo thấy được lợi ích của các kế hoạch trong môi trường kỹ thuật số. Sau đó, CAD chuyển sang 3D, mang lại hình ảnh chân thực hơn cho các bản thiết kế. Giờ đây, BIM trở thành tiêu chuẩn, mang lại nhiều hiệu quả hơn từ một mô hình 3D.

Đối tượng BIM

Các đối tượng BIM, các thành phần tạo nên mô hình BIM, thông minh, có dạng hình học và lưu trữ dữ liệu. Nếu bất kỳ yếu tố nào bị thay đổi, phần mềm BIM sẽ cập nhật mô hình để phản ánh sự thay đổi đó. Điều này cho phép mô hình duy trì nhất quán và phối hợp trong toàn bộ quá trình để các kỹ sư kết cấu, kiến ​​trúc sư, kỹ sư MEP, nhà thiết kế, quản lý dự án và nhà thầu có thể làm việc trong một môi trường hợp tác hơn.

BIM, nói chung, đề cập đến quá trình của tất cả các bên liên quan đến việc xây dựng và quản lý vòng đời của tài sản được xây dựng, làm việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của BIM nằm ở chữ I – information (thông tin). Tất cả thông tin được thu thập – từ khi hình thành đến khi hoàn thành – không chỉ được lưu trữ mà còn có giá trị thực tế.

Dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác, thể hiện ý định thiết kế từ văn phòng đến hiện trường, cải thiện việc chuyển giao kiến ​​thức từ các bên liên quan sang các bên liên quan, giảm các yêu cầu thay đổi và các vấn đề điều phối hiện trường, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu về các dự án hiện có cho các kế hoạch cải tạo sau này.

Thông tin BIM được chia sẻ như thế nào?

Thông tin này trong mô hình BIM được chia sẻ thông qua một không gian trực tuyến có thể truy cập lẫn nhau được gọi là môi trường dữ liệu chung (CDE) và dữ liệu được thu thập được gọi là ‘mô hình thông tin’. Các mô hình thông tin có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của dự án; từ khi thành lập đến khi vận hành – và thậm chí cả cải tạo và đổi mới.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search