Cầu vượt sông Hàn – Đà Nẵng

CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT SÔNG HÀN – ĐÀ NẴNG

Liên danh tư vấn VTCO – PEDELTA (Tây Ban Nha) đã đạt giải Nhì (không có giải nhất) cho phương án thiết kế kiến trúc dự án Cầu vượt Sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng, năm 2016.

Start typing and press Enter to search