VT Group Thực Hiện Test Covid Hàng Tuần Cho Toàn Thể CB-CNV

Tính đến ngày 31/10/2021, đã có khoảng 80% CB-CNV VT Group quay trở lại văn phòng/dự án làm việc, trong đó 100% các anh chị đều đã có thẻ xanh covid (tiêm đủ 2 mũi vaccine covid các loại) hoặc là F0 đã khỏi bệnh có chứng nhận của địa phương.

Mã QR Khai báo y tế của VTCO

ACE tuân thủ quy tắc 5k toàn diện:

  • Công khai mã QR để CB-CNV công ty và đối tác/khách hàng khai báo y tế đầy đủ trước khi vào khu vực làm việc
  • Đeo khẩu trang liên tục trong quá trình làm việc
  • Ăn trưa tại chỗ ngồi, không tụ tập đông người
  • Khử khuẩn sau khi ra ngoài về văn phòng
  • Giữ khoảng cách tối thiểu giữa các NV trong văn phòng và với đại diện nhà cung cấp làm việc thường xuyên (văn phòng phẩm, thư tín, nước uống…)

Kit test đã được chuẩn bị

Bắt đầu từ tháng 11 này, theo chỉ đạo từ BLĐ, các văn phòng chi nhánh sẽ tiến hành test nhanh covid tại chỗ hàng tuần, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho toàn thể CB-CNV, cũng là để đảm bảo công việc diễn ra liên tục và thông suốt không bị gián đoạn.

Hình thức test diễn ra như sau:
  • NV sẽ được chia nhóm tối đa 5 người để lấy mẫu gộp
  • Kết quả test là kết quả từ mẫu gộp của 5 người

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search