Điều khoản sử dụng

 1. Các định nghĩa

“Dịch vụ”: Phần mềm quản lý công việc và tương tác với khách hàng chạy dưới tên miền vtco.com.vn và ứng dụng SPACE QLDA

“Khách hàng”: Là người truy cập, sử dụng dịch vụ của VTCO

“Ứng dụng SPACE QLDA  – Là ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website”: Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ vtco.com.vn

“Nội dung”: Bài viết, hình ảnh, video và các thông tin khác được đăng trên website và các kênh truyền thông của VTCO

“Chủ tài khoản”: Là người đã đăng ký, truy cập sử dụng tài khoản quản trị.

“Bên thứ ba”: Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của VTCO

“Dữ liệu cửa hàng”: Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

 1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý nhân viên SPACE QLDA  chính thức chạy trên hạ tầng máy chủ của VTCO dưới tên miền chính thức vtco.com.vn và ứng dụng SPACE QLDA . SPACE QLDA  duy trì trang thông tin điện tử vtco.com.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của SPACE QLDA , Khách hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. SPACE QLDA  có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Khách hàng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại vtco.com.vn. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của SPACE QLDA .

 1. Sử dụng hợp pháp

Khách hàng phải nhận thức và chấp nhận rằng Khách hàng có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Website vtco.com.vn, ứng dụng SPACE QLDA thuộc bản quyền của Công ty cổ phần TNHH TMDV ẩm thực VTCO.

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của SPACE QLDA . SPACE QLDA cho phép Khách hàng xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Khách hàng không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SPACE QLDA . Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ: info@vtco.com.vn. Nếu được chấp thuận, Khách hàng phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Khách hàng không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ vtco.com.vn.

 1. Bảo mật thông tin

Khách hàng phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Khách hàng và SPACE QLDA . SPACE QLDA không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Khách hàng do sự bất cẩn của Khách hàng. SPACE QLDA khuyến cáo Khách hàng đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, SPACE QLDA cam kết giữ kín mọi thông tin của Khách hàng khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của SPACE QLDA và không tiết lộ cho bên thứ ba. SPACE QLDA chỉ thay đổi thông tin của Khách hàng trên Website và Ứng dụng SPACE QLDA khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Khách hàng.

 1. Xử lý sự cố

Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho SPACE QLDA khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với SPACE QLDA để khắc phục sớm nhất cho Khách hàng. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, SPACE QLDA luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên SPACE QLDA sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Khách hàng.

 1. Giới hạn trách nhiệm

SPACE QLDA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng SPACE QLDA ; trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của SPACE QLDA

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng SPACE QLDA , nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của SPACE QLDA sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của SPACE QLDA .

SPACE QLDA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website vtco.com.vn. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng, SPACE QLDA không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. SPACE QLDA khuyến nghị Khách hàng tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. SPACE QLDA không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

 1. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. SPACE QLDA không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên SPACE QLDA và các nhân viên của SPACE QLDA cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Khách hàng cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này,SPACE QLDA cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Khách hàng có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng hoặc tại Video hướng dẫn . SPACE QLDA có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được SPACE QLDA gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Khách hàng đăng ký tài khoản thành công.

 1. Sử dụng khu vực chung

Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng SPACE QLDA có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của SPACE QLDA , mọi yêu cầu của Khách hàng về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Khách hàng có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

 1. Sử dụng khu vực riêng

Khách hàng có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. SPACE QLDA không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Khách hàng tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

 1. Truy cập khu vực riêng

Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng SPACE QLDA có quyền truy cập khu vực riêng của Khách hàng khi (i) được Khách hàng đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Khách hàng yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Khách hàng không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của SPACE QLDA , khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

 1. Thông tin liên lạc

SPACE QLDA khuyến khích Khách hàng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng SPACE QLDA qua tổng đài 1900779936 từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.

Khách hàng có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Khách hàng từ email info@vtco.com.vn. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Khách hàng nhận được email không đến từ nguồn trên, SPACE QLDA khuyến nghị Khách hàng liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

SPACE QLDA khuyến cáo Khách hàng chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào địa chỉ email info@vtco.com.vn. SPACE QLDA không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Khách hàng được bảo mật nếu Khách hàng gửi vào email khác trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ email nào mà không được SPACE QLDA cung cấp chính thức.

 1. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

 1. Ứng dụng SPACE QLDA

Nếu Khách hàng đã tải về Ứng dụng SPACE QLDA từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Khách hàng và SPACE QLDA , và không phải với Apple hay Google. SPACE QLDA (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng SPACE QLDA . Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Khách hàng trong sử dụng Ứng dụng SPACE QLDA

Khi sử dụng Ứng dụng SPACE QLDA , Khách hàng hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Khách hàng: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Khách hàng, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng SPACE QLDA lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Khách hàng. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, khi Khách hàng đã cấp quyền cho chúng tôi, Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng SPACE QLDA được cài đặt trên thiết bị của bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; SPACE QLDA không đảm bảo dữ liệu bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng SPACE QLDA trong tầm kiểm soát và an toàn; SPACE QLDA không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của khách hàng

Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 1. Dịch vụ bên thứ ba

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Khách hàng và SPACE QLDA được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Khách hàng sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.

 

Start typing and press Enter to search