Triết lý kinh doanh

Slogan

Chất lượng – Tiến độ – Xử lý ngay khi có yêu cầu

Nhất quán,  xuyên suốt, làm kim chỉ nam cho việc sắp xếp và triển khai công việc.

Tầm nhìn

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam (VNR500) năm 2025. Ngoài ra, VNR500 chỉ là thước đo trên con đường hướng đến một mục đích rộng lớn và ý nghĩa, đó là: tạo ra 5000 việc làm (và hơn), đóng góp tích cực và hữu ích cho xã hội và nhân loại.

Sứ mệnh

Để lại cho đời những công trình ý nghĩa 

Đây là lý do, là mục đích tồn tại và phát triển của VTCO nói chung và VTGroup nói riêng.

Giá trị cốt lõi 

“Đạo đức, con người, tài chính, công nghệ” là giá trị cốt lõi hình thành nên nét riêng chỉ có ở VTGroup, mang tính xuyên suốt và lâu dài không thể thay thế.

Văn hóa 

Lấy giá trị cốt lõi làm nền tảng phát triển, văn hoá VTGroup đề cao “KỶ LUẬT, SÁNG TẠO, VÌ KHÁCH HÀNG”. Văn hoá nuôi dưỡng giá trị tinh thần của người VTGroup, là chìa khoá then chốt cho phát triển bền vững.

Triết lý kinh doanh 

Được xây dựng dựa trên triết lý của Đức Phật và Đức Chúa trời về nhân quả, đạo đức (không nói dối, không trộm cắp, không rượu chè, không tà dâm, không sát sinh); yêu thương, đề cao con người và kính trọng đất trời (kính thiên ái nhân).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Start typing and press Enter to search