<
Chất lượng - Tiến độ - Xử lý ngày khi có yêu cầu

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Quản lý dự án. Thẩm tra thiết kế, kiểm định chất lượng công trình. Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, thiết kế công trình cấp thoát nước, thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Xem tất cả
CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CẦU QUA ĐẢO KIM CƯƠNG

Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CẦU QUA ĐẢO KIM CƯƠNG

Chi tiết
CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CẦU QUA ĐẢO KIM CƯƠNG

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

CẦU CAO LÃNH TRƯỚC NGÀY THÔNG XE

Chi tiết
CẦU CAO LÃNH TRƯỚC NGÀY THÔNG XE

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

KHÁNH THÀNH CẦU CAO LÃNH "NHỊP CẦU VUI NỐI NHỮNG ĐÔI BỜ"

Chi tiết
KHÁNH THÀNH CẦU CAO LÃNH "NHỊP CẦU VUI NỐI NHỮNG ĐÔI BỜ"

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

Thông xe cây cầu 500 tỷ qua đảo Kim Cương ở Sài Gòn

Chi tiết
Thông xe cây cầu 500 tỷ qua đảo Kim Cương ở Sài Gòn

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN DUY TRINH, QUẬN 2

Chi tiết
XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN DUY TRINH, QUẬN 2

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

DỰ ÁN CẦU CỬA ĐẠI, KẾT NỐI ĐƯỜNG VEN BIỂN QUẢNG NGÃI

Chi tiết
DỰ ÁN CẦU CỬA ĐẠI, KẾT NỐI ĐƯỜNG VEN BIỂN QUẢNG NGÃI

  Cầu qua đảo Kim Cương được khởi công xây dựng vào thời điểm tháng 09/2017, dự án cầu qua đảo Kim Cương đến nay đang được các đơn vi nhà thầu thi công khá khẩn trương, hứa hẹn sẽ hoàn thành trước tháng 06/2018 tới đây.    Hình 1. Tình hình thi công dự án đang diễn ra khá khẩn trương.  Tiến độ thi công mới nhất của cầu qua đảo Kim Cương đang ở hạng mục thi công bờ kè đường ven sông, đồng thời các kỹ sư và công nhân đang bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Dầm cầu …

Call Now Button