THE GLOBAL CITY

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Phường An Phú, Quận 2, TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Masterise Home
Quy mô:
117ha
Năm thực hiện:
2016 - nay
Dịch vụ thực hiện:
- Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Dựng mô hình BIM tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Các thủ tục pháp lý liên quan
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search