CẦU CỔ LŨY

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư:
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi
Quy mô:
2250 tỷ đồng - 1.876m
Năm thực hiện:
2018
Dịch vụ thực hiện:
Tư vấn và triển khai mô hình thông tin công trình (BIM)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search