CẦU ĐI BỘ THỦ THIÊM

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Quy mô:
Năm thực hiện:
2019
Dịch vụ thực hiện:
Thiết kế phương án kiến trúc - Giải nhì
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search