NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC 3.5

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư:
Quy mô:
Năm thực hiện:
2018
Dịch vụ thực hiện:
Thiết kế phương án kiến trúc và tô chức giao thông - Giải Nhất
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search