TRẠM DỪNG MỘC AN – CẦU SAO LA

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Tỉnh Cao Bằng
Chủ đầu tư:
UBND Tỉnh Cao Bằng
Quy mô:
Năm thực hiện:
2021
Dịch vụ thực hiện:
Giải Nhì thi tuyển kiến trúc. Hai phương án của VTCO là Cầu Sao La và Trạm dừng chân Mộc An do VTCO thiết kế được lựa chọn để triển khai thi công.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search