CẦU THỦ THIÊM 4

Chi tiết dự án
Địa điểm:
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Quy mô:
Năm thực hiện:
2020
Dịch vụ thực hiện:
Thiết kế phương án kiến trúc - Liên danh VTCO - Kunhwa (Hàn Quốc) đạt giải Nhất
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án liên quan

Start typing and press Enter to search