Khai trương Văn phòng Chi nhánh VTCO Miền Tây

10/10 là một dịp đặc biệt không chỉ với người dân thủ đô, mà còn là mốc kỷ niệm đáng nhớ với toàn thể CB-CNV VTCO. Ngày này 12 năm về trước, VTCO khai trương Văn phòng Chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, bắt nhịp phát triển hạ tầng khu vực phía Bắc. Tròn 12 năm sau, đúng 10h10p ngày 10/10/2022, VTCO chính thức đưa vào hoạt động Chi nhánh Miền Tây tại 139 Nam Kì Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hoà mình vào dòng chảy mở cửa của Đồng bằng Sông Cửu Long.

VTCO đã tham gia nhiều công trình ở miền Tây , trong đó tiêu biểu nhất có thể kể đến công trình Cầu Cao Lãnh – công trình đã mang về cho VTCO giải Global BIM năm 2014 và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. (Xem thêm tại https://www.youtube.com/watch?v=Q0DMeH0EK8M&t=165s). Ngoài ra còn có các dự án về cơ sở hạ tầng, giao thông, dự án khu dân cư và khu công nghiệp như tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, tuyến giao thông ven sông Bảo Định, KDC phía Nam TP Bến Tre… Việc mở văn phòng chi nhánh chính thức tại miền Tây không chỉ giúp các đối tác, kỹ sư VTCO thuận tiện hơn trong trao đổi công việc, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án mà còn khẳng định thương hiệu VTCO ngày càng lớn mạnh và xứng tầm là “Đối tác chân thành – Đồng hành vững chắc”.

Nhân ngày vui của toán thể CB-CNV công ty, xin phép được chia sẻ đôi lời tâm sự của anh CT HĐQT đến anh em như sau:
… 𝘯𝘩𝑢̛ 𝘷𝑎̣̂𝘺 𝘭𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘢 𝘝𝘛𝘊𝘖 đ𝑎̃ 𝘱𝘩𝑢̉ 𝘬𝑖́𝘯 𝘣𝘢 𝘮𝘪𝑒̂̀𝘯 đ𝑎̂́𝘵 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤. 𝘉𝑜̂̃𝘯𝘨 𝘵𝑜̂𝘪 𝘯𝘩𝑜̛́ 𝘭𝑎̣𝘪 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘮𝑖̀𝘯𝘩, 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 1 𝘤𝘩𝑢̛̃ 𝘵𝘪𝑒̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 đ𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘞𝘚𝘗 𝘗𝘩𝑎̂̀𝘯 𝘓𝘢𝘯 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘬𝘩𝑎́𝘵 𝘷𝑜̣𝘯𝘨 𝘩𝑜̣𝘤 𝘩𝑜̉𝘪, 𝘮𝘶𝑜̂́𝘯 1 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘯𝘨𝑜̣𝘯 𝘤𝑜̛̀ 𝘝𝘛𝘊𝘖 𝘱𝘩𝑎̂́𝘱 𝘱𝘩𝑜̛́𝘪 𝘷𝑢̛𝑜̛𝘯 𝘭𝑒̂𝘯 𝘴𝑎́𝘯𝘩 𝘷𝘢𝘪 𝘤𝑢̀𝘯𝘨 𝘤𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝑜̂́𝘤 𝘯𝑎̆𝘮 𝘤𝘩𝑎̂𝘶! 𝘈𝘪? 𝘝𝑎̀ đ𝑒̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝑎̀𝘰 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝘩𝑎̂́𝘺 𝘯𝘨𝑜̣𝘯 𝘤𝑜̛̀ 𝑎̂́𝘺 𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘺 𝑜̛̉ 𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘩𝑎́𝘯𝘩 𝘛𝘩𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘏𝑎̉𝘪, 𝘛𝘰𝘬𝘺𝘰, 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬, 𝘗𝘢𝘳𝘪𝘴 …? 𝘋𝑎́𝘮 𝘮𝑜̛ 𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘷𝑎̀ 𝘥𝑎́𝘮 𝘭𝑎̀𝘮! 𝘔𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑒̂́ 𝘩𝑒̣̂ 𝘯𝑜̂́𝘪 𝘵𝘪𝑒̂́𝘱 đ𝑢̉ 𝘬𝘩𝑎́𝘵 𝘷𝑜̣𝘯𝘨 𝘷𝑎̀ 𝑦́ 𝘤𝘩𝑖́ 𝘲𝘶𝘺𝑒̂́𝘵 𝘵𝑎̂𝘮 𝘷𝑢̛𝑜̛𝘯 𝘭𝑒̂𝘯, 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘯 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘨𝘪𝑎̂́𝘤 𝘮𝑜̛ 𝘮𝑎̀ 𝘤𝑜́ 𝘭𝑒̃ 𝘭𝑎̀ 𝑜̛̉ đ𝑜̛̀𝘪 𝘵𝑜̂𝘪 𝘴𝑒̃ 𝘤𝑜̀𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘥𝑜̛̉!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search