Hội thảo BIM nội bộ VT Group: Cập Nhật Xu Thế Phát Triển Ngành

Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ công việc với CĐT, ACE kỹ sư VT Group vẫn không ngừng trau dồi phát triển bản thân, cập nhật những xu thế mới trong ngành và tìm hiểu tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực liên quan. Hội thảo BIM được tổ chức ngày 24/12 vừa qua nằm trong chuỗi hội thảo nội bộ hàng tháng do BP Đào tạo VT Group thực hiện, với mục tiêu đem lại góc nhìn tổng quan về BIM và việc vận dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng nói chung, tại VT Group nói riêng.

Theo Quyết định số 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn chung và chi tiết cho việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). Sắp tới đây, Chính phủ sẽ ban hành Lộ trình áp dụng BIM cho giai đoạn 2023-2025, hoàn thành khung pháp lý quan trọng cho các dự án ĐTXD công trình. Việc ứng dụng công nghệ BIM trong các công tác từ lập dự án, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, bảo trì và quản lý nhà nước suốt dòng đời dự án là khả thi, và sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn.

Hội thảo gồm 3 nội dung chính, do 3 đại diện bộ phận liên quan tổng kết và trình bày, gồm có:

  • Tổng quan về mô hình hoá thông tin BIM trong xây dựng
  • Một số quy định về hợp đồng và thanh toán trong hợp đồng BIM
  • Các hướng tiếp cận dự án BIM (bao gồm một số dự án BIM đã thực hiện, các xu thế BIM mới và hướng tiếp cận)

Hy vọng rằng sau Hội thảo này, cùng các khóa đào tạo được tổ chức sẽ mang đến cho ACE những nền tảng vững chắc nhất về BIM và việc vận dụng BIM trong công việc!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search