11 Năm Văn Hóa Kaizen: Thay Đổi Để Tốt Hơn

Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “ongoing improvement” hoặc “continuous improvement” và trong tiếng Trung, Kaizen được phát âm là Gansai, nghĩa là hành động liên tục cải tiến, mang lại lợi ích vì tập thể hơn là lợi ích của cá nhân.

Một buổi trao đổi về Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota

Tại Nhật Bản, Kaizen đã có lịch sử hơn 50 năm và Toyota là công ty dẫn đầu trong việc áp dụng Kaizen trong chiến lược kinh doanh. Trước kia, Kaizen chủ yếu được áp dụng trong các công ty sản xuất, sau đó Kaizen được áp dụng rộng rãi trong mọi công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện nay, hầu hết các công ty của Nhật đều đang thực hiện Kaizen. Không chỉ giới hạn trong kinh doanh, triết lý này cũng phù hợp đối với đời sống cá nhân của mỗi người.

Thống kê kaizen toàn khối nửa đầu năm 2021

Văn hóa Kaizen, cùng với 5S (sau này là 7S) bắt đầu hình thành tại VT Group từ năm 2011, được triển khai rộng rãi trên tất cả các phòng ban, với nội dung Kaizen rất phong phú. Bản thân việc áp dụng Kaizen vào môi trường làm việc là một Kaizen đem lại hiệu quả cao nhất kể từ khi thành lập. Năm 2011, toàn khối chỉ có 51 Kaizen được đề xuất, thì sau 10 năm phát triển, số lượng Kaizen đã đạt đến con số 440, gần gấp 9 lần, góp phần không nhỏ vào thành công vượt qua năm 2020 sóng gió.

Mỗi kaizen đều kèm theo hướng dẫn chi tiết

Năm 2020 ghi nhận VTCO Bình Quới (hiện là Lầu 2 – Tòa nhà VP Him Lam) đạt kỷ lục về Kaizen với 218 ý tưởng được đưa ra, và 147 ý tưởng đã được triển khai. Theo sát vị trí số 2 là công ty DDA với 100 Kaizen đề xuất. Tỷ lệ nhân viên có Kaizen thường xuyên đạt 56,8% với bình quân 1,9 Kaizen/nhân viên, nội dung đa dạng.

CB-CNV VTCO nhận thưởng kaizen hàng tháng. Mỗi kaizen được đưa ra dù ở mức ý tưởng hay đã hoàn thành đều có phần thưởng động viên tương xứng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Start typing and press Enter to search